TEAM UNIEK
Samen bereiken we meer

Over ons

De eerste aanzet tot TEAM UNIEK 15 jaar geleden gemaakt toen binnen een dagbestedingscentrum liet een cliënt probleemgedrag zien en er handelingsverlegenheid ontstond  onder de begeleiders. Er werd een apart team gevormd om deze cliënt te begeleiden en in dat team ontmoetten Melanie Janssens en Ilse Verwijmeren elkaar.

Door deze cliënt werden zij gestimuleerd om buiten de geijkte paden te treden, oplossingsgericht te denken en kritisch te kijken naar hun werkwijze.

Met meerdere interventies, sommige eenvoudig en gedurfd, andere meer complex is het gelukt om het leven van de cliënt dat voornamelijk bestond uit vrijheidsbeperking om te buigen in een leven met meer kwaliteit, liefde en plezier.  Toen de cliënt het team niet meer nodig had, gingen Melanie en Ilse ieder ons eigen weg. Door de jaren heen is hun visie op begeleiding verder gevormd. Daarbij kwamen hun idealen sterk naar voren en werd de behoefte steeds groter om deze op zelfstandige wijze volledig ten uiting te brengen. Hieruit is uiteindelijk toen zij elkaar weer troffen het idee voor TEAM UNIEK ontstaan en uitgegroeid tot wat het nu is.


Ons huidige team bestaat uit: 

Melanie Janssens ,Ilse Verwijmeren,

Antoinette Muller en Nicky van IJperen.

Daarnaast worden we versterkt door enkele stagiaires en vrijwilligers.