Over ons

Ieder mens wordt geboren met kwaliteiten en talenten. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en om toekomstdromen waar te maken. Wij bieden zorg en begeleiding zodat de cliënt zijn of haar plek binnen de maatschappij kan innemen.


De start van onze droom begon 15 jr. geleden. Binnen een dagbestedingscentrum liet een cliënt probleemgedrag zien. Er ontstond handelingsverlegenheid onder de begeleiders. Er werd een apart team gevormd om deze cliënt te begeleiden en in dat team ontmoette wij elkaar. Door meerdere interventies, sommige eenvoudig en gedurfd, andere meer complex is het gelukt om het leven van de cliënt dat voornamelijk bestond uit vrijheidsbeperking om te buigen in een leven met meer kwaliteit, liefde en plezier. Door deze cliënt werden wij gestimuleerd om buiten de geijkte paden te lopen, oplossingsgericht te denken en kritisch te kijken naar ons eigen handelen, de systemen binnen de zorg en de maatschappij. Toen de cliënt het team niet meer nodig had, gingen wij ieder ons eigen weg. Door de jaren heen is onze visie op begeleiding verder gevormd. Daarbij komen onze idealen sterk naar voren. 


Ons huidige team bestaat uit: 

Melanie Janssens & Ilse Verwijmeren & Antoinette Muller & Nicky van Ijperen 

en wordt versterkt met enkele stagiaires