-Samen bereiken wij meer-

Werkcoach Team Uniek

Wij bieden persoonlijke coaching aan mensen met een begeleidingsbehoefte bij het vinden en behouden van werk. 


De participatie wet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. Het UWV stelt dat een cliënt een WAO, WIA en Wajong uitkering moet hebben om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de kosten van jobcoaching. Onze ervaring is dat het voor een groep cliënten die niet voldoen aan de voorwaarden die het UWV stelt, bijvoorbeeld omdat ze in de bijstand zitten, een te grote stap is om zonder goede begeleiding door te stromen naar een betaalde baan, en deze te behouden. Uitval dreigt. De cliënt krijgt (weder om) een faalervaring en is nog lastiger te motiveren. 

De coaches van Team Uniek helpen de cliënt om zo goed mogelijk te functioneren en zichzelf te ontwikkelen.  Dat doen we aan de hand van een coachingsplan, dat we samen met de cliënt opstellen. We leggen daarin vast hoe we gaan werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt, welke werknemersvaardigheden ontwikkeld moeten worden en hoe de aansluiting op de werkomgeving bevorderd wordt. 

We begeleiden de cliënten naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dat begint met het zoeken naar passend werk en hulp bij het inwerken. Zo leren we de cliënt waar nodig specifieke vaardigheden aan en stimuleren we de samenwerking met collega’s. De ene cliënt kan het al gauw zonder onze begeleiding stellen, de ander blijft behoefte houden aan ondersteuning.

Behalve voor de cliënt zijn wij er ook voor de werkgever. Zo geven we adviezen aan leidinggevende en collega's. Regelmatig evalueren we gezamenlijk het functioneren van de cliënt.