Onze dagbesteding is kleinschalig. Dit betekent dat wij maximaal 10 personen per dagdeel begeleiden. Hierdoor kunnen wij persoonlijke aandacht aan iedereen geven en met de ruimte om te groeien. Wij werken op verschillende reguliere werkplekken met verschillende werkzaamheden waardoor er voor iedereen een passend programma kan worden gevonden. Daarnaast werken wij in onze eigen winkel en maken de daar verkochte producten zelf. Samen laten wij zien dat wij van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen ondersteunen en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 


De personen die wij begeleiden variëren in leeftijd van 18 - 65 jaar, hebben een licht tot matig verstandelijke beperking en/of psychosociale problematiek zoals NAH en autisme. De kernwaarden van Team Uniek zijn maatwerk, betrokkenheid en korte lijnen. Doordat dit verweven is in onze werkwijze kunnen wij in de meeste situaties passende begeleiding bieden. Toch zijn er situaties denkbaar waarin dit niet zo is. Wij kunnen geen passende begeleiding bieden als: 

  • Er sprake is van een primaire verslaving
  • Er een onacceptabel risico is voor de veiligheid van de cliënt, diens omgeving of de begeleiding. Hierbij valt te denken aan (zeer) agressief gedrag.

Team Uniek biedt geen behandeling en geen verpleging.